Τόμας Στερν Έλιοτ–T. S. Eliot//translated by Manolis Aligizakis

T. S. Eliot 2

ΠΡΕΛΟΥΔΙΑ

ΙΙ

Το πρωϊνό γίνεται συνειδητό

με απαλή μυρωδιά μπαγιάτικης μπύρας

απ’ το γεμάτο με πριονίδια δρόμο

με όλα του τα λασπωμένα πόδια

που νωρίς οδηγούν στον πρώτο καφέ.

 

Με τις άλλες μετεμφιέσεις

που ο χρόνος ντύνεται

μπορείς να σκεφτείς όλα τα χέρια

που δημιουργούν σκοτεινούς ίσκιους

σε χίλια επιπλωμένα δωμάτια

 

PRELUDES

II

The morning comes to consciousness
Of faint stale smells of beer
From the sawdust-trampled street
With all its muddy feet that press
To early coffee-stands.

With the other masquerades
That time resumes,
One thinks of all the hands
That are raising dingy shades
In a thousand furnished rooms.