Δημήτρη Λιαντίνη-Ώρες των Άστρων/Dimitris Liantinis-Hour of the Stars

10255262_707962025913052_1628846779_n

ΒΩΜΟΣ

Τό αἷμα μας εἶναι κόκκινο τῆς φωτιᾶς.
Ὅταν ἀνηφορίζουν τά γεννήματα γιά τίς χρυσές κορφές
καί ὁ Χινόπωρος ἀποθέτει τά δῶρα του
στά γυμνά γόνατα τῆς βροχῆς
οἱ κακτοι αὐτιάζονται
τά ἀνίδεα βήματα τοῦ Ἄβελ.
Ἡ αὐγή ἑτοιμάζει τό σφάγιο της
καί τίς παραστάδες τῆς δύσης ραντίζει
θυσία ἑσπερινή.

ALTAR

Our blood fiery red.
When the newborns climb up the golden hills
and autumn bestows its gifts
unto the naked knees of rain
cactuses listen to
the unsuspecting footsteps of Abel.
Dawn readies its slaughter
and the evening sacrifice
sprinkles the door-posts of the west.

~Δημήτρη Λιαντίνη-Οι Ώρες των Άστρων/Μετάφραση Μανώλη Αλυγιζάκη
~Dimitris Liantinis-Hour of the Stars/Translated by Manolis Aligizakis