“Σημειώσεις”

insight

olimpos

Η ταπεινοφροσύνη είναι η ουσία κάθε αρετής. Η ταπεινοφροσύνη δεν καλλιεργείται, ούτε είναι αρετή. Η ηθική που θεωρείται αξιοσέβαστη σε κάθε κοινωνία, είναι απλώς προσαρμογή στα μοντέλα που έχει φτιάξει η κάθε κοινωνία -οικονομικά, θρησκευτικά, περιβαλλοντικά- αλλά μια τέτοια ηθική  εναλασσόμενων  προσαρμογών δεν είναι αρετή. Η συμμόρφωση και η ιδιοτελής μίμηση για ασφάλεια, που την ονομάζουν ηθική, είναι άρνηση της αρετής. Η τάξη δεν είναι σε καμιά περίπτωση μόνιμη, πρέπει να φροντίζεται κάθε μέρα, το ίδιο όπως πρέπει να καθαρίζεται κάθε μέρα κι ένα δωμάτιο. Η τάξη πρέπει να φροντίζεται κάθε στιγμή, κάθε μέρα. Αυτή η τάξη δεν είναι μία προσωπική, ατομική προσαρμογή στο μοντέλο των διαμορφωμένων αντιδράσεων του «μ’ αρέσει δε μ’ αρέσει», της ευχαρίστησης και της θλίψης. Αυτή η τάξη δεν είναι μέσο φυγής από τη θλίψη. Η κατανόηση της θλίψης και το τέλος της θλίψης είναι αρετή που φέρνει τάξη. Η τάξη δεν είναι στόχος από μόνη…

View original post 500 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s