Οι τελευταίες μας εξετάσεις

Ελεύθερη Λαική Αντιστασιακή Συσπείρωση

_3

Η κυβέρνηση αποφάσισε. Το ίδιο κι εμείς. Η επιστράτευση των καθηγητών ετοιμάζεται. Αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς.

Τι ωραίες σκέψεις που έχουν γραφτεί αυτές τις ώρες. 

Εδώ, εδώεδώ κι εδώ και αλλού που δεν έχω προλάβει ακόμη να διαβάσω, αλλά θα το κάνω σύντομα.

View original post 132 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s