Συγγραφείς και βιβλία / WRITERS AND BOOKS

Παιδείας Εγκώμιον

Thucydides * Ancient Greek historian and author of the History of the Peloponnesian War, which recounts the 5th-century B.C. War between Sparta and Athens.:

Thucydides, Ancient Greek historian and author of the History of the Peloponnesian War, which recounts the 5th-century B.C. War between Sparta and Athens.

Του Νίκου Τσούλια

      Είναι ιερά τέρατα του ανθρώπινου πνεύματος αφενός και βιβλία / παρακαταθήκες του διαχρονικού νήματος της συλλογικής αφήγησής μας αφετέρου. Είναι σύμβολα αιώνια, μόνιμο καταφύγιο της έντονα ανταριασμένης και πάντα ανήσυχης σκέψης μας. Είναι οι φωτιστές του εξανθρωπισμού μας, αυτοί που ανοίγουν δρόμους για να φεύγουμε από τα σκοτάδια της προκατάληψης και της ημιμάθειας.

View original post 379 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s