Αναζητώντας την ομορφιά της ζωής

Παιδείας Εγκώμιον

Michelangelo, The Sistine Chapel Ceiling, (1508–12)

Του Νίκου Τσούλια

      Από την ώρα που αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε τον εαυτό μας, να συλλαμβάνουμε την πραγματικότητα σε γενικές γραμμές και να ερμηνεύουμε τον κόσμο, αναζητούμε σχεδόν ασυνείδητα στην αρχή αλλά όλο και πιο συνειδητά και πιο συστηματικά στη συνέχεια και για όλη μας τη ζωή την ομορφιά και το ωραίο. Και εκτιμώ ότι αυτή η αναζήτηση αφορά όλους τους ανθρώπους όπου γης και όπου χρόνου.

View original post 717 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s