(Ἐπ)ανάσταση

dimart

Marx_dimart

—του Χρήστου Νάτση—

Ἡ ἠχητικὴ καὶ σημασιολογικὴ γειτνίαση τῶν λέξεων «ἀνάσταση» καὶ «ἐπανάσταση» δίνουν κάθε χρόνο λαβὴ γιὰ ὄχι καὶ τόσο πρωτότυπα λογοπαίγνια που σκοπὸ ἔχουν νὰ ὑποδηλώσουν μία συγγένεια μεταξὺ χριστιανικοῦ καὶ ἐπαναστατικοῦ λόγου -εἴτε αὐτοσαρκαστικὰ εἴτε ἀπαξιωτικά. Πέρα ὅμως ἀπὸ αὐτὲς τὶς “χιουμοριστικὲς” ἀναλογίες, ὑπάρχει ὄντως στὸν Χριστιανισμὸ καὶ στὸν Μαρξισμὸ κάτι κοινό: ἕνα σχῆμα σκέψης ποὺ νοεῖ τὴν ἄρση τοῦ ὑπάρχοντος ὡς ἐμμενή. Ἄς τὸ τὸ δοῦμε ἀναλυτικότερα: Εἶναι γνωστὴ ἡ ἐγελιανὴ πρόκριση τοῦ Χριστιανισμοῦ ὡς τῆς ἀνώτερης θρησκείας βάσει τῆς ἐννοιακῆς της συγκρότησης. Ὁ Θεὸς στὸν Χριστιανισμὸ γιὰ νὰ ὀλοκληρωθεῖ ἔχει ἀνάγκη νὰ λάβει τὴ μορφὴ ἀνθρώπου, καὶ μάλιστα τὴ μορφὴ τοῦ χειρότερου τῶν ἀμθρώπων, ἑνὸς κοινοῦ ξυλουργοῦ σὲ μιὰ ἐσχατιὰ τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας. Ἄν ὁ Θεὸς δὲν ἐνσαρκωνόταν θὰ ἄφηνε ἐκτος του τὰ ἀνθρώπινα, θὰ παρέμενε ἀφηρημένος, ὅπως στὸν Ἰουδαϊσμό. Ἡ ἀνάλυση αυτὴ ἔλκει τὴν καταγωγή της ἀπὸ τὴν ἀνάλυση τῆς ἔννοιας τοῦ ἀπείρου (τὴν…

View original post 484 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s