Η μουσική και το σχολείο

Παιδείας Εγκώμιον

Jazz Abstract Music art painting by Debra Hurd

Του Νίκου Τσούλια

Η θέση της μουσικής στο σχολείο είναι ζήτημα πρωτεύουσας σημασίας, αφού συνδέεται τόσο με το όλο ζήτημα της αγωγής όσο και με την πνευματική και την ψυχική καλλιέργεια των νέων. Θαυμάζουμε κάθε φορά το μορφωτικό και ψυχαγωγικό πλούτο των Μουσικών Σχολείων και αναρωτιόμαστε: δεν είναι δυνατόν τα σχολεία να έχουν στους κόλπους τους έστω και σε πιο αμυδρή σχέση τον κόσμο της μουσικής;

View original post 690 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s