Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία: μια διαμάχη χωρίς ουσία!

Παιδείας Εγκώμιον

Looking towards an ocean of possibilities.  Simply titled "Ocean," by Polish illustrator Pawel Kuczynski. re-pinned by: http://sunnydaypublishing.com/books/:

Looking towards an ocean of possibilities. Simply titled “Ocean,” by Polish illustrator Pawel Kuczynski

Του Νίκου Τσούλια

      Έχει γίνει πλέον κανόνας στο δημόσιο βίο της χώρας μας οι συζητήσεις σε κλίμα πόλωσης και έντονης ιδεολογικής αντιπαράθεσης ακόμα και σε ζητήματα που απαιτούν μια ήπια αντιμετώπιση. Συνοδευτικό στοιχείο αυτής της μάλλον ανορθολογικής λειτουργίας είναι και το γεγονός ότι η πόλωση αφορά το «φαίνεσθαι» και όχι το «είναι» των πραγμάτων και δεν έχει το περιεχόμενο εκείνο που θα συνεργούσε στη δημιουργική σύνθεση της αντιπαράθεσης. Φτιάχνουμε δηλαδή «τείχη» υπερασπιζόμενοι τη δική μας αντίληψη ως τη σωτήρια εκδοχή της όλης υπόθεσης και θεωρώντας την αντίπαλη αντίληψη ως απόλυτα καταστροφική.

View original post 656 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s