Δύο αιώνες ελληνικής ποίησης

dimart

Σύγχρονοι Ἕλληνες ποιητὲς ἀνθολογοῦν καὶ παρουσιάζουν τὴν ἑλληνικὴ ποίηση τοῦ 19ου καὶ 20οῦ αἰώνα 

Τὸ Ἵ­δρυ­μα «Τά­κης Σι­νό­που­λος – Σπου­δα­στή­ριο Νε­ο­ελ­λη­νι­κῆς Ποί­η­σης» σᾶς προ­σκα­λεῖ νὰ τι­μή­σε­τε μὲ τὴν παρου­σί­α σας τὶς ἐκ­δη­λώ­σεις ποὺ διοργανώνονται στὸ σπίτι τοῦ ποιητῆ Τάκη Σινόπουλου ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Τάκη Σινόπουλου ἀρ. 22, στὸν Περισσό.

Οἱ ἐκδηλώσεις θὰ ἀρχίζουν σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα στὶς 8:00 μ.μ.

Τετάρτη 7 Ὀκτωβρίου 2015

Ἀνδρέας Κάλβος: Τὸ ἀτάρακτον βλέμμα

Τασούλα Καραγεωργίου

 

Τετάρτη 21 Ὀκτωβρίου 2015

Ἀ. Ρ. Ραγκαβῆς καὶ τὰ “ἀεροπόρα νέφη” τῆς ποίησής του

Ἄγγελος Καλογερόπουλος

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015                                                     

Ἀχιλλεὺς Παράσχος: νας ποιητὴς τοῦ 19ου αἰώνα στὸν 21ο.

Θεοδόσης Βολκὼφ

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015

Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης: Ἀφηγητὴς καὶ βάρδος

Κώστας Κουτσουρέλης

 

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015

Τέλλος Ἄγρας

Διονύσης Καψάλης

 

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015

“Σὰ μουσικὸς ἀντίλαλος”. Ἡ ποίηση καὶ ἡ ποιητικὴ

τοῦ Λάμπρου Πορφύρα

Σωτήρης Τριβιζᾶς

 

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015

Ἡ ποιητικὴ τοῦ…

View original post 179 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s