Η Σοφία Ζαραμπούκα για τον Γιαν Φαμπρ

dimart

zara ok

Από τη Σοφία Ζαραμπούκα, που ποτέ δεν ξέχασε την performance του κυρίου Φαμπρ εναντίον των γάτων…

* * *

Γάτες στον αέρα, τσιγκέλια και η τέχνη του κυρίου Φαμπρ

Το dim/art στο facebook

Το dim/art στο twitter

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s