Καταργούν τα σχολεία της Ομογένειας!

ΕΛΛΑΣ

Μετά τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολείων στο εσωτερικό και για χάρη του λεγόμενου εξορθολογισμού των δαπανών έρχεται –με βάση το σχέδιο νόμου για την «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις»– και η κατάργηση σχολείων της ομογένειας, γεγονός που θα οδηγήσει στην περαιτέρω υποβάθμιση και απαξίωση της εκπαίδευσης των Ελληνοπαίδων του εξωτερικού και στην κατάργηση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας.

View original post 1,173 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s