Βελιμίρ Χλέμπνικοφ, Ποίημα

To Koskino

Words_Trapped_Inside_by_SherokuTakari

Aπόβραδο.Σκιές
Χαγιάτι.Τεμπελιές.
Καθόμασταν,πίνονταςσούρουπο
Σεκάθεμάτι-τρέξιμοελαφιού
Σεκάθεβλέμμα-πτήσηδόρατος.
Καιότανπρος τοηλιοβασίλεμακόχλαζε μάνιασμασυμπαντικό,
Απ’ τομπακάλικοπετάχτηκεπιτσιρικάς
Μεκατευόδιοφωναχτό: “Βιάσου!”
Και πιογοργάδεξιάαπ’ό,τιδεξιός.
Υπήρξαλέξηπιοπολύ,παράαριστερά.

*Μετάφραση: Βασίλης Ραϊκόφτσαλης. Από το http://logocafe.blogspot.com.au/2012/08/blog-post_6731.html

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s