Εκπαίδευση και επενδύσεις

Παιδείας Εγκώμιον

thunderstruck9:

Lesser Ury (German, 1861-1931), A Lake Landscape and Sunset. Pastel on cardboard, 35 x 50 cm.

Lesser Ury (German, 1861-1931), A Lake Landscape and Sunset

ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΛΙΑΣ

Ως Πρόεδρος της ΟΛΜΕ

Δημοσιεύτηκε πρώτη φορά
στην εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ”, 30/10/2000

      Οι δαπάνες που διατίθενται για τη δημόσια εκπαίδευση είναι πάντα κρίσιμο πολιτικό θέμα που αφορά, στον έναν ή στον άλλο βαθμό, όλες τις χώρες. Η παραδοσιακή αντίληψη συνέδεε σχεδόν απόλυτα τις δαπάνες αυτές με τη σύλληψη και τη διάσταση του κοινωνικού κράτους. Και αποτέλεσε αυτό το κριτήριο, των αυξημένων ή μη δαπανών για το δημόσιο σχολείο, ένα σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης μεταξύ προοδευτικής και συντηρητικής πολιτικής πρότασης. Η σύγχρονη, όμως, πραγματικότητα αναδεικνύει μια εξίσου σπουδαία παράμετρο της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης, απόλυτα αναπτυξιακή.

View original post 546 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s