Ουραγός η Ελλάδα στα δίκτυα νέας γενιάς με υψηλές ταχύτητες — tolmima

Την υστέρηση της Ελλάδας παρουσιάζει η νέα σειρά στοιχείων που διέθεσε ο ΟΟΣΑ και αφορούν στην κοινωνία των τηλεπικοινωνιακών δίκτυων υπερυψηλών ταχυτήτων (Gigabit Society). Με βάση τα στοιχεία που παραθέτει ο οργανισμός, η χώρα μας υστερεί σε δύο κύρια σημεία, στα δίκτυα νέας γενιάς υπερυψηλών ταχυτήτων στη σταθερή τηλεφωνία και στη σύνδεση μέσω κινητού στο […] […]

via Ουραγός η Ελλάδα στα δίκτυα νέας γενιάς με υψηλές ταχύτητες — tolmima

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s