Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος να βοηθήσω τον κόσμο; Να τον υπηρετήσω — Ψυχολογία, Φιλοσοφία, Επιστήμες, Παιδεία

Ο καλύτερος τρόπος να το κάνεις είναι να ξεκινήσεις να κατανοείς τον εαυτό σου και ν’ αλλάξεις τον εαυτό σου. Στην επιθυμία να βοηθήσεις τον άλλο, να υπηρετήσεις τον άλλο, υπάρχει κρυμμένη υπερηφάνεια, αλαζονεία.

via Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος να βοηθήσω τον κόσμο; Να τον υπηρετήσω — Ψυχολογία, Φιλοσοφία, Επιστήμες, Παιδεία

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s