Φάκελος Μυθιστόρημα

Παιδείας Εγκώμιον

Φάκελος Μυθιστόρημα

Κουζέλη Λαμπρινή

ΤΟ ΒΗΜΑ, 24.7.2016

Πανεπιστημιακοί καθηγητές Νεοελληνικής Φιλολογίας, κριτικοί, συγγραφείς, εκδότες, εκπαιδευτικοί, βιβλιοπώλες τοποθετούνται σε πτυχές του ζητήματος.

View original post 2,012 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s