Οι 8 σοφοί της νέας εποχής

Παιδείας Εγκώμιον

herzogtum-sachsen-weissenfels:August Macke (German, 1887-1914),


Hyazinthen, 1911.

August Macke (German, 1887-1914), Hyazinthen, 1911

Καρασαρίνης Μάρκος, TO BHMA, 23.2016

Αμφισβητίες της οικονομικής ορθοδοξίας, του πολιτικού status quo, των βεβαιοτήτων της πραγματικότητας Ή των συμβάσεων του διαλόγου, οι εκπρόσωποι της διανόησης του 21ου αιώνα γίνονται διάσημοι κόβοντας γέφυρες πίσω τους.

View original post 1,570 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s