Το Άρρωστο Ρόδο William Blake

Στρατής Φάβρος - Strates Fabbros

Το Άρρωστο Ρόδο
William Blake

Ω ρόδο Εσύ που αρρωστάς
Το αόρατο σκουλήκι που πετά
Στη μαύρη νύχτα μέσα
στη καταιγίδα που αλυχτά :

Βρήκε το λίκνο σου
Της πορφυρής χαράς :
Κι η σκοτεινή κρυφή του αγάπη
Ολέθρια τη ζωή σου τη ρουφά

Απόδοση Σ. Φάβρος

The Sick Rose
By William Blake
O Rose thou art sick.
The invisible worm,
That flies in the night
In the howling storm:

Has found out thy bed
Of crimson joy:
And his dark secret love
Does thy life destroy.

Photo  Don McCullen

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s