Χαρτογράφηση της Μινωικής διαδρομής

ΕΛΛΑΣ

Μια προσπάθεια εντοπισμού, χαρτογράφησης και ανάδειξης της Μινωικής διαδρομής από τον Κρουσώνα προς το Ιδαίο ‘Αντρο, ξεκίνησε η δημοτική αρχή Μαλεβιζίου με τη συμμετοχή μελών του Πεζοπορικού Ομίλου Ηρακλείου.

View original post 351 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s