Κώστας Καρυωτάκης//Kostas Karyotakis

379full-kostas-karyotakis

ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ

Μεσ᾿ ἀπὸ τὸ βάθος τῶν καλῶν καιρῶν
οἱ ἀγάπες μας πικρὰ μᾶς χαιρετᾶνε.

Δὲν ἀγαπᾷς καὶ δὲ θυμᾶσαι, λές.
κι ἂν φούσκωσαν τὰ στήθη κι ἂν δακρύζεις
ποὺ δὲν μπορεῖς νὰ κλάψεις ὅπως πρῶτα,
δὲν ἀγαπᾷς καὶ δὲν θυμᾶσαι, ἂς κλαῖς.

Ξάφνου θὰ ἰδεῖς δυὸ μάτια γαλανὰ
— πόσος καιρός! — τὰ χάιδεψες μιὰ νύχτα·
καὶ σὰ ν᾿ ἀκοῦς ἐντός σου νὰ σαλεύει
μιὰ συφορὰ παλιὰ καὶ νὰ ξυπνᾷ.

Θὰ στήσουνε μακάβριο τὸ χορὸ
οἱ θύμησες στὰ περασμένα γύρω·
καὶ θ᾿ ἀνθίσει στὸ βλέφαρο σὰν τότε
καὶ θὰ πέσει τὸ δάκρυ σου πικρό.

Τὰ μάτια ποὺ κρεμοῦν — ἥλιοι χλωμοί —
τὸ φῶς στὸ χιόνι της καρδιὰ καὶ λιώνει,
οἱ ἀγάπες ποὺ σαλεύουν πεθαμένες
οἱ πρῶτοι ξανὰ ποὺ ἄναψαν καημοί…

 

 

NOSTALGIA

 

From the depths of the good times

our loves wave to us bitterly

 

You don’t love and you don’t remember, you say

and if your heart ached and if you cried

that you can’t cry as before

you don’t love, you don’t remember, you may cry

 

suddenly you’ll see two blue eyes

you caressed one night long ago

and you feel inside you a calamity stirring

inside you: an old calamity that re-emerges.

 

Memories will start their macabre

dance going about the past

and like back then a bitter tear

will appear flowing from your eyes

 

the eyes that like pale suns reflect

onto your heart their light which melts snow

loves that although dead still stir

the first concerns that have reignited

 

 

One thought on “Κώστας Καρυωτάκης//Kostas Karyotakis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s