Πέντε Έλληνες μεταξύ των κορυφαίων ερευνητών στην Ευρώπη — ΕΛΛΑΣ

Η χρηματοδοτούμενη έρευνα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία μέχρι τις βιοεπιστήμες, καθώς και τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

via Πέντε Έλληνες μεταξύ των κορυφαίων ερευνητών στην Ευρώπη — ΕΛΛΑΣ

One thought on “Πέντε Έλληνες μεταξύ των κορυφαίων ερευνητών στην Ευρώπη — ΕΛΛΑΣ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s