Πολύ πριν τον Μέγα Αλεξανδρο, η ελληνική παρουσία στο Πακιστάν — ΕΛΛΑΣ

Εντυπωσιακά ευρήματα στο Πακιστάν δείχνουν ότι οι αρχαίοι Έλληνες ίσως είχαν φτάσει στην ευρύτερη περιοχή πολύ πριν τον Μέγα Αλέξανδρο.

via Πολύ πριν τον Μέγα Αλεξανδρο, η ελληνική παρουσία στο Πακιστάν — ΕΛΛΑΣ

One thought on “Πολύ πριν τον Μέγα Αλεξανδρο, η ελληνική παρουσία στο Πακιστάν — ΕΛΛΑΣ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s