Μύθος και Νόμισμα, στο Εθνικό Αρχαιολογικό και το Νομισματικό Μουσείο

ΕΛΛΑΣ

Ο καλός Δίας, ο… αντιπαθής Άρης

Διάλογος ανάμεσα στην ελληνική μυθολογία και τη νομισματοκοπία της αρχαιότητας στη σπονδυλωτή έκθεση στο Εθνικό Αρχαιολογικό και το Νομισματικό Μουσείο.     

View original post 514 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s