Η τύχη σε αντιδιαστολή με το μοιραίο! — Αντικλείδι

«Οι άνθρωποι δημιούργησαν την εικόνα της Τύχης για να δικαιολογήσουν τη δική τους αβουλία. Διότι η τύχη ελάχιστα αντιμάχεται τον συνετό, αλλά η οξυδερκής προνοητικότητα εξομαλύνει τα περισσότερα προβλήματα της ζωής» (Δημόκριτος) Δεν διαφοροποιούμαι σχεδόν καθόλου από τον Δημόκριτο, εμβαθύνω χάρη στα σημερινά μέσα. «Η ανθρώπινη απόδοση στο τυχαίο αφορά την αδυναμία υπολογισμού τεράστιου αριθμού παραγόντων σε…

via Η τύχη σε αντιδιαστολή με το μοιραίο! — Αντικλείδι

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s