Δύο κίονες της Ακρόπολης, αποκαλύπτουν τη γνώση των αρχαίων Ελλήνων περί αντισεισμικής δόμησης

ΕΛΛΑΣ

Οι δύο χορηγικοί κίονες κάτω από το τείχος της Ακρόπολης και πάνω από το μνημείο του Θρασύλλου.

View original post 770 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s