Γνώση και εμπειρία

Παιδείας Εγκώμιον

Venetian Corfu gravure

Του Νίκου Τσούλια

      Η σχέση γνώσης και εμπειρίας είναι σχέση καταστατική. Δεν νοείται γνώση χωρίς εμπειρία και αντίστροφα. Έχουν εκτεταμένο κοινό πεδίο αναφοράς. Ωστόσο έχουν και σημαντικές διαφορές. Πριν από όλα, εμπειρία και γνώση έχουν διαμεσολαβημένη σχέση που απορρέει από το ρόλο του υποκειμένου, του ανθρώπου.

View original post 813 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s