ΟΙ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΕΛΛΑΣ

“Φεύγω και αποχαιρετώ το Θιάκι το καημένο το νου μου τον αφήνω εδώ και το κορμί μου παίρνω”.

Ο ανεμόμυλος στην Παναγία στη Σκάλα (Μάρμακας).

Τους ανεμόμυλους τους έφτιαχναν στις κορυφές των υψωμάτων, όπου η ταχύτητα του ανέμου είναι μεγαλύτερη, αλλά και σε χαμηλώτερα σημεία, που είναι περάσματα των ανέμων. Στους περισσότερους ανεμόλους πήγαιναν από μονοπάτια, πολλές φορές ανηφορικά και δύσβατα, που μόλις χωρούσε να περάσει ένα φορτωμένο γαϊδούρι. Στο μύλο υπήρχε ένα πλάτωμα για να ξεφορτώνουν τα ζώα και να ζυγίζουν στο καντάρι τα γεννήματα. Το άλεσμα γινόταν με το παμπάλαιο σύστημα των αλληλοεφαπτομένων λίθων.

Το κάτω λιθάρι από τον μύλο του Σταθούλη στις Φρίκιες.

Οι συνήθεις μυλόλιθοι έχουν διάμετρο 1.30 μέτρα και πάχος 25 με 30 εκατοστά. Στην αρχή λειαίνονται και κατόπιν χαράζονται στην επιφάνειά τους, με εγκοπές βάθους 6 χιλιοστών, από την περιφέρεια προς το κέντρο. Οι μυλόλιθοι τοποθετούνται οριζόντια, ο ένας επάνω στον άλλον. Ο κάτω…

View original post 501 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s