Μια κυβέρνηση των εικονικών συγκρούσεων

Παιδείας Εγκώμιον

peira:
“Vincent van Gogh: Femme dans un champ de blé (1887)
”

Vincent van Gogh:  Femme dans un champ de blé (1887)

Η πολιτική του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. είναι ταξική, σκληρά ταξική, ταξική κατά των εργαζόμενων και της κοινωνίας!

Του Νίκου Τσούλια

      Για να χαρακτηριστεί μια πολιτική ως αριστερή θα πρέπει – εκτός των άλλων – να αντιμάχεται και να συγκρούεται με τον ταξικό εχθρό: με τον καπιταλισμό, με τον ιμπεριαλισμό, με την άρχουσα τάξη, με το διεθνές και το χρηματιστηριακό κεφάλαιο, με τη συντηρητική τουλάχιστον έκφραση της εκκλησίας κλπ κλπ.

View original post 785 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s