Η “Ευνομία” του Σόλωνα

Η “Ευνομία” του Σόλωνα … είναι στις κομμένες σκηνές…. ϊσως κάποτε τις δούμε μαζεμένες … ίσως….. Σύντομα η αγαπημένη πόλη καταλύεται από τα χέρια των εχθρών, και …

Source: Η “Ευνομία” του Σόλωνα

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s