Βραχογραφίες 5.000 ετών που απεικονίζουν πλοία

ΕΛΛΑΣ

Μία από τις βραχογραφίες στο Βαθύ Αστυπάλαιας.Μία από τις βραχογραφίες στο Βαθύ Αστυπάλαιας.

Ο κυκλαδικός πολιτισμός ήταν πολύ πιο διαδεδομένος από ό,τι υποθέταμε μέχρι τώρα. Εφτανε, όπως δείχνει ένα σημαντικό νέο εύρημα, τουλάχιστον μέχρι τα Δωδεκάνησα.

View original post 507 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s