Η ποινή του θανάτου στην αρχαιότητα

ΑΡΧΑΙΩΝ ΤΟΠΟΣ

Gorgo Medusa Face painted on a Hydria. London, British Museum E180.

Ο αρχαίος κόσμος θεσμοποίησε κατά καιρούς διάφορους τρόπους εκτέλεσηςτων εγκληματιών: οι Βαβυλώνιοι την πυρά, τον πνιγμό και τον ανασκολοπισμό , οι Πέρσες τη σταύρωση , οι Εβραίοι το λιθοβολισμό και τη σταύρωση , οι ΑΙγύπτιοι τον ανασκολοπισμό, την πυρά, τον πνιγμό, τον απαγχονισμό, τον αποκεφαλισμό και ίσος τη σταύρωση , οι Έλληνες,

View original post 1,488 more words

Five Fascinating Facts about Sappho

Interesting Literature

Interesting trivia about the original ‘Lesbian poet’

1. Sappho has been credited with inventing the plectrum. An Athenian vase dating from the sixth century BC shows Sappho holding a lyre, which she is plucking with a small device that is recognisable as the forerunner to the modern plectrum. Did she invent it? Historians are unsure, but it appears that Sappho was using a plectrum to pluck the strings at a time when everyone else was happy to pluck the strings of the lyre.

2. Hardly any of Sappho’s work survives. Sappho is known to have written some nine volumes of poetry, but very little of her work was preserved. Some have blamed this on the activities of the medieval Church, which sought to suppress works which were pagan and, what’s more, often probably quite sexy. Sappho is, after all, the poet who inspired the word ‘lesbian’ for a woman who…

View original post 271 more words

Finches

In this 7 March 2017 video from the Netherlands, a male bullfinch eats helicopter-shaped maple fruits. Michael de Vries from Dutch Gelderland province made this video. Except more blog posts soon, now that I am back! Related articles How porpoises swim, video Rare moustached warbler ringed in the Netherlands Dutch wildlife photography and video Tunnels […]

via Bullfinch eats maple fruits, video — Dear Kitty. Some blog