Μοτίβα

Στρατής Φάβρος - Strates Fabbros

Μοτίβα

Η ζωή έχει στην άκρη της μέλι, έτσι τα καταφέρνει και δεν σε αφήνει,πάρα μόνον όταν κάθε μάσκα πέσει.

Όταν αυτή η αδήριτη συνθήκη να ζεις,γίνει μια βαριά και ανίκητη,ανάγκη των πραγμάτω για να φύγεις.

Αναζητώ την αγωγή που κάνει την ανάγκη ευδαιμονία,  το ανεκλάλητο ψαύω σε αυτό το μονοπάτι,
και όλα τα κείμενα σε κάθε γλώσσα είναι διαμορφωτές της υποκείμενης ηθικής αισθητικής αγωγής μου

Απομακρύνω με υπομονή κάθε στερεότυπη σοβαρότητα, με όχημα την γλώσσα και τις φόρμες της

Το cogito και η απορία είναι από παλιά οδηγοί σε μιαν ασκητική για αυτή την ηθική αισθητική αγωγή.

Είμαι και Γίνομαι στην ροή του παντός,Υπάρχω Γνωρίζοντας και αναζητώντας το όλο που Είναι.
Αναζητώ τη Δημοκρατία, Αναζητώ την Ελευθερία στη Δημοκρατία,
που δεν είναι σύμφυτη αλλά επιτακτική του βιώματος.
Αναζητώ τη Διαλεκτική, η αγωγή της Δημοκρατικής Ελευθερίας είναι η Ηθική Αισθητική μου

Αυτές είναι οι βασικές αρχές που προεκτείνω από το…

View original post 32 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s