Τα βιβλία να γράφουν την ιστορία!

Παιδείας Εγκώμιον

JoanBlalock has shared an animated gif from Photobucket. Click to play

Joan Blalock

Του Νίκου Τσούλια

      Ονειρεύομαι τους καιρούς εκείνους που η ιστορία δεν θα γράφεται από την εξουσία. Γιατί μόνο τότε η γραφή της θα ασχοληθεί με τα υπαρκτά προβλήματα και με τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, με τις μεγάλες προτεραιότητες και με τις πνευματικές αναζητήσεις των ανθρώπων, των απλών ανθρώπων και των κατατρεγμένων.

View original post 786 more words

Τα βιβλία να γράφουν την ιστορία!

Παιδείας Εγκώμιον

JoanBlalock has shared an animated gif from Photobucket. Click to play

Joan Blalock

Του Νίκου Τσούλια

      Ονειρεύομαι τους καιρούς εκείνους που η ιστορία δεν θα γράφεται από την εξουσία. Γιατί μόνο τότε η γραφή της θα ασχοληθεί με τα υπαρκτά προβλήματα και με τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, με τις μεγάλες προτεραιότητες και με τις πνευματικές αναζητήσεις των ανθρώπων, των απλών ανθρώπων και των κατατρεγμένων.

View original post 786 more words