Άνδρας παλαιάς κοπής: Είδος προς εξαφάνιση;

ΕΛΛΑΣ

Γράφει ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος*

Άνδρας Παλαιάς Κοπής (ΑΠΚ), gentleman, κύριος με όλη τη σημασία της λέξης, «κύριος με το Κάππα κεφαλαίο». Ποια είναι αυτά τα συστατικά και χαρακτηριστικά, τα οποία καθιστούν κάποιον άνδρα, παλαιάς κοπής; Επιχειρώ να καταγράψω κάποια απ΄αυτά.

View original post 610 more words

One thought on “Άνδρας παλαιάς κοπής: Είδος προς εξαφάνιση;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s