Υγίνου, Ποιητική Αστρονομία : Ι.6 Γονυκλινής

Χείλων

Hercules as depicted in Urania's Mirror, a set of constellation cards published in London c.1825. The figure appears upside down in the sky relative to neighbouring constellations Wikipedia URL [https://en.wikipedia.org/wiki/Hercules_(constellation)]Ηρακλής και Βόρειος Στέφανος
Hercules as depicted in Urania’s Mirror, a set of constellation cards published in London c.1825. The figure appears upside down in the sky relative to neighbouring constellations
Wikipedia URL
[https://en.wikipedia.org/wiki/Hercules_(constellation)]

Ο Ερατοσθένης υποστηρίζει ότι είναι ο Ηρακλής, τοποθετημένος πάνω από τον Δράκοντα  στον οποίο έχουμε προαναφερθεί (Ι.3 Όφις) κι ετοιμοπόλεμος, με τη λεοντή να καλύπτει το αριστερό  του χέρι και κρατώντας το ρόπαλο στο δεξί, προσπαθεί να θανατώσει τον δράκο των Εσπερίδων ο οποίος εθεωρείτο ακατάβλητος, ουδέποτε έκλεινε τα μάτια του, διατηρώντας πάντα νωπές τις αποδείξεις για την επάξια τοποθέτησή του στη θέση του φύλακα.

Ο Κήπος των Εσπερίδων Wikipedia URL [https://en.wikipedia.org/wiki/Hesperides] Ο Κήπος των Εσπερίδων
Wikipedia URL
[https://en.wikipedia.org/wiki/Hesperides]

Ο Πανύασις στα Ηράκλεια, αναφέρεται στον καταστερισμό ως ένδειξη θαυμασμού από μέρους του Δία για τη μάχη τους· για τον δράκο που κρατά ορθό το κεφάλι του και τον Ηρακλή να στηρίζεται στο δεξί του γόνατο, λέει ότι πάσχιζε να συντρίψει τη δεξιά πλευρά του κεφαλιού…

View original post 502 more words

One thought on “Υγίνου, Ποιητική Αστρονομία : Ι.6 Γονυκλινής

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s