Εορτές του νήματος στα χωριά του Ψηλορείτη

ΕΛΛΑΣ

Η Κρήτη, κρατεί την άκρη του νήματος σταθερά από την εποχή του Μίνωα έως σήμερα, με την Αποστολή Πηνελόπη Gandhi να στήνει αργαλειούς σε όλα τα χωριά του Μυλοποτάμου. Ο Δήμος Μυλοποτάμου, με το Πανεπιστήμιο Των Ορέων, οργανώνουν τις Εορτές του νήματος στα χωριά που ακουμπούν στο ιερό βουνό του Ψηλορείτη.

View original post 147 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s