Υγίνου, Ποιητική Αστρονομία [Ι.14] Οφιούχος

Χείλων

Ηρακλής και Οφιούχος wikipedia url [https://en.wikipedia.org/wiki/Ophiuchus]Ηρακλής και Οφιούχος
wikipedia url
[https://en.wikipedia.org/wiki/Ophiuchus]

Αυτός που βαστάζει ένα φίδι κουλουριασμένο γύρω από το σώμα του, αποκαλείται από τους συγγραφείς μας Οφιούχος και βρίσκεται πάνω από τον Σκορπιό.

Αρκετοί τον ονόμαζαν Κάρναβο [ή Χαρναβών (Carnabon)] βασιλέα των Γετών, οι οποίοι ζούσαν στη Θράκη. Η άνοδός του στην εξουσία συνέβη τον καιρό που λέγεται ότι πρωτοδόθηκε το στάρι στους θνητούς. 

Γιατί όταν η Δήμητρα γενναιόδωρα μοίραζε τις προσφορές της στην ανθρωπότητα, πρόσταξε τον Τριπτόλεμο, του οποίου υπήρξε τροφός, να ταξιδέψει σε όλα τα έθνη διαδίδοντας την καλλιέργεια των σιτηρών, ώστε οι απόγονοί τους να διαβίωναν κάτω από καλύτερες συνθήκες σε σχέση με τις αρχέγονες. Αυτός πήγε με άμαξα που έσερναν δύο δράκοι και λέγεται ότι είχε μονάχα έναν τροχό ώστε το ταξίδι του να ήταν όσο το δυνατόν ταχύτερο.

Τριπτόλεμος wikipedia url [https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Triptolemus_in_ancient_Greek_pottery]Τριπτόλεμος
wikipedia url
[https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Triptolemus_in_ancient_Greek_pottery]

Όταν έφθασε στον βασιλέα των Γετών, στον οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως, έτυχε φιλικής υποδοχής αρχικά.  Αργότερα, διόλου ως αγαθοεργός κι…

View original post 730 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s