Φεντεραλισμός, Σοσιαλισμός, Αντιθεολογισμός – Μιχαήλ Μπακούνιν [pdf]

Αδέσποτος

el-0081

Το βιβλίο αυτό, ένα από τα σημαντικότερα έργα του μεγάλου Ρώσου ακτιβιστή και θεωρητικού, αποτελεί το απαύγασμα της προσωρινής έρευνας σχετικά με την καταγωγή της θρησκείας, του Κράτους κ.λ.π. λόγω δε

View original post 45 more words

Listen to Capital, Volume 1, by Karl Marx

Shades online

by communists in situ

Of course the method of presentation must differ in form from that of inquiry. The latter has to appropriate the material in detail, to analyse its different forms of development, to trace out their inner connexion. Only after this work is done, can the actual movement be adequately described. If this is done successfully, if the life of the subject-matter is ideally reflected as in a mirror, then it may appear as if we had before us a mere a priori construction.

My dialectic method is not only different from the Hegelian, but is its direct opposite. To Hegel, the life process of the human brain, i.e., the process of thinking, which, under the name of “the Idea,” he even transforms into an independent subject, is the demiurgos of the real world, and the real world is only the external, phenomenal form of “the Idea.” With…

View original post 393 more words