«Ενάντια στη Λήθη #17» Η Μάχη του Δυρραχίου

Το παρακάτω απόσπασμα βρίσκεται στο βιβλίο του Αρίστου Καμαρινού με τίτλο: Ο εμφύλιος πόλεμος στην Πελοπόννησο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σύγχρονη Επόχή σελ. 249-250. Την επιμέλεια-αντιγραφή του αποσπάσματος έκανε για το Shades η Χ. Την δημοσίευση αυτή, την αφιερώνουμε στη μνήμη του παρτιζάνου Βασίλη Κρεμαστιώτη [1]

Στο χωριό Δυρράχι, η περιοχή του οποίου έχει μεγάλη στρατηγική σημασία για τη ΝΑ Πελοπόννησο ( βρίσκεται στο σημείο που «ενώνονται» οι Νομοί Μεσσηνίας, Λακωνίας και Αρκαδίας ), είχαν την έδρα τους ένα απόσπασμα χωροφυλακής (50 περίπου χωροφύλακες) και ένας λόχος ΜΑΥδων [1]  που στη διάρκεια του «Μονόπλευρου Εμφύλιου» ελέγχανε ολόκληρη την περιοχή του δυτικού Ταΰγετου, το χώρο δηλαδή που περικλείεται από τα χωριά Δυρράχι, Νιοχώρι, Λιοντάρι, Καμάρες, Χειράδες, Μπάλα, Αρφαρά, Γαρδίκι. Οι χωροφύλακες του αποσπάσματος και οι ΧιτοΜΑΥδες προκαλούσαν το φόβο και τον τρόμο σ’ όλους τους κατοίκους των χωριών της περιοχής, με τις καθημερινές  «επισκέψεις» τους στα χωριά, την…

View original post 802 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s