Θουρία: Η αρχαία ορχήστρα «φωτίστηκε»

ΕΛΛΑΣ

Η ομάδα της ανασκαφής προβαίνει σε αποτύπωση των ευρημάτων, ενώ θα ακολουθήσει μελέτη στερέωσης και αναστήλωσης.

Στο ψηλότερο σημείο του υψώματος όπου απλώνεται η αρχαία πόλη της Θουρίας, μέσα σε έναν ελαιώνα, εκεί όπου η δρ Ξένη Αραπογιάννη έφερε το 2016 στο φως κατάλοιπα του αρχαίου θεάτρου το οποίο αναζητούσε χρόνια, φέτος αποκαλύφθηκε και η ορχήστρα. Αποκαλύφθηκαν όλη η περίμετρος, με τον λίθινο αγωγό που τη διατρέχει γύρω γύρω για την απορροή των όμβριων υδάτων, επίσης η πρώτη σειρά των εδωλίων, των καθισμάτων δηλαδή, που σώζονται σε εξαιρετικά καλή κατάσταση, και πίσω τους εμφανίστηκε η δεύτερη σειρά των πλακών, πάνω στις οποίες στηρίζονται τα εδώλια. Στο νότιο τμήμα του κοίλου πρόβαλαν ακόμη πέντε σειρές πλακών με πολλά εδώλια στη θέση τους.

View original post 619 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s