Ο προφήτης Κωστής Παλαμάς

ΕΛΛΑΣ

Περί Πωλητικής

Αν κάτι είναι αληθές και ισχύει, είναι αληθές και ισχύει και το 1908 και το 2018 και το 3008. Τα ψέματα λέγονται, αλλά όσα περιγράφουν δεν υπάρχουν.

View original post 230 more words

Πρωταγόρας: Ο μύθος του Προμηθέα και του Επιμηθέα

ΑΡΧΑΙΩΝ ΤΟΠΟΣ

Ο Πρωταγόρας είναι διάλογος του Πλάτωνα, που γράφτηκε στην πρώτη σωκρατική περίοδο της συγγραφικής του δραστηριότητας και αναφέρεται στους ηθικούς κινδύνους που ελλοχεύουν για όσους νέους υποστούν την παιδαγωγική επίδραση των σοφιστών. Τόπος του διαλόγου είναι το σπίτι του πλουσίου Αθηναίου Καλλία, ο οποίος φιλοξενούσε τον σοφιστή και φιλόσοφο Πρωταγόρα.

View original post 1,405 more words

My Poem in 9 languages

 

Απ’ το βιβλίο ΝΟΣΤΟΣ και ΑΛΓΟΣ το ποίημα Λάθος Πορεία-Wrong Path, μεταφρασμένο σε 9 ξένες γλώσσες, (Japanese–Romanian–German–Italian–Spanish–French–Ukrainian–Russian–Chinese–) παρουσιάστηκε σε 9 διαφορετικούς φορείς των χωρών αυτών.

 

My poem Wrong Path, from the book NOSTOS and ALGOS, www.ekstasiseditions.com translated in 9 different languages, (Japanese–Romanian–German–Italian–French–Ukrainian–Russian–Chinese) was presented in 9 different forums and blogs in those countries.

 

ΛΑΘΟΣ ΠΟΡΕΙΑ

Πουλούν πράγματα που δεν χρειάζεσαι
κι όμως αγοράζεις
τραγουδούν κακοφωνίες που δεν σ’ αρέσουν
κι όμως τις ακούς

Πότε θ’ ακούσεις
το μουρμουρητό των λουλουδιών;

Φορούν την ψεύτικη τους αίγλη
που θέλεις ν’ αρπάξεις
για να τους μοιάσεις
απομυζούν το λογικό απ’ το μυαλό σου
και πιστεύεις πως σε πλουτίζουν με κάτι
σαν τους μιμείσαι

Πότε του μικρού σπίνου
το τραγούδι θ’ακούσεις;

 

MANOLIS (Emmanuel Aligizakis), Crete, 1947
From: Nostos and Algos, Ekstasis Editions Canada Ltd., Victoria, Canada

 

WRONG PATH

They sell goods that you don’t need
yet you buy

they sing cacophonies you don’t like
yet you listen too

When will you listen
to the flowers’ whisper?

They apply their external lustre
that you like to snatch from them
to become alike
they drain your brain of all logic
and you believe they enrich you
when mimicking them

When will you listen
to the finch’s song?

 

MANOLIS (Emmanuel Aligizakis), Crete, 1947
From: Nostos and Algos, Ekstasis Editions Canada Ltd., Victoria, Canada

 

VERKEERDE WEG

Ze verkopen goederen die je niet nodig hebt
maar je koopt ze

ze zingen kakofonieën waarvan je niet houdt
maar je luistert er naar

Wanneer zal je luisteren
naar het gefluister van de bloemen?

Ze dringen jou hun oppervlakkige glans op
die je graag van hen zou overnemen
om hun gelijke te zijn

Ze nemen van je hersen alle logica af
en je gelooft dat je er beter van wordt
als je hen na-aapt

Zou je niet eerder luisteren
naar het kwinkeleren van de vink?

 

MANOLIS (Emmanuel Aligizakis), Kreta, 1947
Vertaling: Germain Droogenbroodt
Uit: Nostos and Algos, Ekstasis Editions Canada Ltd., Victoria, Canada

http://www.point-editions.com

 

間違えた道

 

彼らは必要のないものを売る
それでも君は買う
彼らは好きでない耳障りな歌を歌う
それでも君は聴く

花々のささやきは
いつ聞くのか?

外見のきらびやかさを押付け
同様になるため
彼らから奪い取ろうとする
脳から理論を搾り取る
彼らを真似したら
己を高めてくれると君は信じる

鳥たちのさえずりは
いつ聞くのか?

ホームページで見る
(日本後翻訳、英語版、原文、脚注等)

Copyright © 2017 リボアル菜巳乃
クリエイティブ・コモンズ 表示 – 非営利 – 改変禁止 4.0 国際 ライセンスで提供されています。

 
CALEA GREȘITĂ

 

Circulă mărfuri, ce nu-ți folosesc
și totuși le cumperi.
Cacofonic se cântă, și chiar de nu-ți place
totuși asculți.

Auzul când oare ți-l vei îndrepta
spre șoaptele florilor?

Sintetic e luciul ce ți se aplică
iar tu te grăbești să-l înșfaci bucuros
fiindcă te face să semeni cu ceilalți.
Până și rațiunea ți-o seacă de logică, ei,
iar tu crezi că astfel va da rod mai bogat
și-aidoma lor te forțezi ca să fii.

Vei ajunge s-apleci vreodată urechea
spre dulcele cânt al cintezei?

 

MANOLIS (Emmanuel Aligizakis), Creta, 1947

Traducere: Germain Droogenbroodt și Gabriela Căluțiu Sonnenberg

Din: Nostos and Algos,Ekstasis Editions Canada Ltd., Victoria, Canada

 

DER FALSCHE WEG

 

Sie verkaufen Waren, die du nicht brauchst
aber du kaufst sie
Sie singen Kakophonien, die du nicht magst
aber du hörst sie an.

Wann wirst du
dem Geflüster der Blumen zuhören?

Sie drängen dir ihren oberflächlichen Glanz auf
den du mit Lust ergreifst
um ihresgleichen zu werden.
Sie lassen aus deinem Gehirn alle Logik verschwinden
und du glaubst dich dabei zu bereichern
wenn du sie imitierst

Wann wirst du
dem Gesang des Finken zuhören?

 

MANOLIS (Emmanuel Aligizakis), Kreta, 1947

Übersetzung Germain Droogenbroodt

Aus: Nostos and Algos,Ekstasis Editions Canada Ltd., Victoria, Canada

 

SENTIERO SBAGLIATO

 

Vendono beni di cui non hai
bisogno che eppure compri
cantano cacofonie che non ti piacciono
che anche tu ascolti

Quando ascolterai
il sussurrare dei fiori?

Si mettono addosso un luccicare esteriore
che tu ami afferrare
per apparire uguale a loro
prosciugano la mente d’ogni logica
per farti credere di arricchirti
ogni volta che ti fai loro imitazione

Quando ascolterai
il canto del fringuello?

 

MANOLIS (Emmanuel Aligizakis), Creta, 1947 da: Nostos and Algos, Ekstasis Editions Canada Ltd., Victoria, Canada,
Traduzione di Germain Droogenbroodt e Luca Benassi
Manolis is il traduttore della Poesia della Settimana in noeogreco

 

CAMINO EQUIVOCADO

Venden productos que no necesitas
pero que, sin embargo, compras.
Cantan cacofonías que no te gustan
pero que, sin embargo, escuchas.

¿Cuándo escucharas
el susurro de las flores?

Te imponen ese brillo superficial
que gustosamente asumes
para ser como ellos.
Drenan tu cerebro con su lógica
y piensas que imitarlos
te enriquece

¿Cuándo escucharás
el canto del pinzón?

 

MANOLIS (Emmanuel Aligizakis), Creta, 1947 Traducción: Germain
Droogenbroodt-Rafael Carcelén De: Nostos and Algos, Ekstasis Editions Canada Ltd., Victoria, Canada *** El poeta Manolis traducirá desde hoy el Poema de la Semana en GRIEGO

 

FAUSSE ROUTE
Ils vendent des biens dont tu n’as pas besoin
mais tu les achètes
ils chantent des cacophonies que tu n’aimes
pas mais tu les écoutes.

Quand donc écouteras-tu
le murmure de la fleur ?

Ils t’imposent leur clinquant futile
et tu voudrais l’adopter
pour être leur égal.

Ils débarrassent ton cerveau de toute logique
et tu crois devenir meilleur
en les singeant.

N’écouterais-tu pas plutôt
le gazouillis du pinson ?

 

MANOLIS (Emmanuel Aligizakis), Crete, 1947 Traduction Germain Droogenbroodt – Elisabeth Gerlache

 

Маноліс Аліґізакіс

ХИБНИЙ ШЛЯХ

Вони продають блага без потреби тобі
все ж купуєш їх
вони співають какофонічних пісень
все ж слухаєш їх

Коли ж послухаєш
дихання квітів?

Зовнішнє світло наводять на тебе
хочеш його упіймати
і стати як інші
висушать логіку з розуму в тебе
повіриш буцім багатшаєш
їх відтворивши

Коли ж послухаєш
виспіви зяблика?

Переклав із англійської Дмитро Чистяк
***

Poet Manolis is translator of the Poem of the Week in GREEK

MANOLIS (Emmanuel Aligizakis), Kreta, 1947

Манолис, (Эммануэль Алигизакис) Крит, 1947

 

ФАЛЬШИВЫЙ ПУТЬ

ОНИ ПРОДАЮТ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ТЕБЕ НЕ НУЖНЫ,
НО ТЫ ПОКУПАЕШЬ ИХ.

ОНИ ПОЮТ ДУРНЫЕ ПЕСНИ, КОТОРЫЕ ТЕБЯ НЕ ПРЕЛЬЩАЮТ,
НО ТЫ СЛУШАЕШЬ ИХ.

КОГДА ТЫ ОБРАТИШЬ СВОЙ СЛУХ
К ШОПОТУ ЦВЕТОВ?

ОНИ НАВЯЗЫВАЮТ ТЕБЕ СВОЙ ФАЛЬШИВЫЙ БЛЕСК,
ЧТОБЫ ТЫ БЫЛ ИМ ПОДОБЕН,
КАК БЫ ТЫ НИ ХОТЕЛ УКЛОНИТЬСЯ,
ОНИ ИЗЫМАЮТ ИЗ ТВОЕГО УМА ЛЮБУЮ ЛОГИКУ
И ТЫ ДУМАЕШЬ ЧТО ТЫ СТАЛ БОГАЧЕ,
ИБО ТЫ ИМ ПОДРАЖАЕШЬ.

КОГДА ТЫ ОБРАТИШЬ СВОЙ СЛУХ
К ПЕНИЮ ЗЯБЛИКА?

ПЕРЕВЕЛ НА РУССКИЙ ВЯЧЕСЛАВ КУПРИЯНОВ

 

MANOLIS (Emmanuel Aligizakis), Crete, 1947
Chinese translation: William Zhou

 

歧 途

歧 途

他们卖你不需要的货物
但你要买
他们唱你不喜欢的杂音
但你也聆听

你什么时候会
听花儿的低语?

他们运用你喜欢从他们那里
抢夺的外部光泽
来变得类似
他们耗尽你所有逻辑的大脑
而当你模仿他们时你相信
他们在丰富你

你什么时候才听
雀鸟的歌呢?

原作:希 腊 以马利·阿里格扎克斯
汉译:中 国 周道模 2017-10-2

 

http://www.point-editions.com

 

No automatic alt text available.
 
%d bloggers like this: