Πλάτωνος ΠΟΛΙΤΕΙΑ – Ο μύθος του Ηρός –

ΑΡΧΑΙΩΝ ΤΟΠΟΣ

Η Πολιτεία του Πλάτωνα τελειώνει με ένα συμπέρασμα που αφορά τη δικαιοσύνη: οι δίκαιοι επιβραβεύονται, είτε σ’ αυτόν είτε στον άλλο κόσμο, και, αντίστροφα, οι άδικοι τιμωρούνται. Παράδειγμα χειροπιαστό για την τιμωρία των αδίκων αυτό του Αρδιαίου και των ομοίων του.

View original post 2,014 more words

Five Great Words for Specific Days of the Year

Interesting Literature

In this week’s Dispatches from The Secret Library, Dr Oliver Tearle reads The Cabinet of Linguistic Curiosities by Paul Anthony Jones

I love books of language trivia, and learning new words is always a pleasure. One of the finest Twitter accounts to offer a ‘word of the day’ is @HaggardHawks, run by Paul Anthony Jones, author of several fascinating books on language and a real logognost (one who knows words – actually, I just Googled to see if that word exists and apparently it doesn’t, but it should: we have the word ‘bibliognost’ for one who knows books). His new book, The Cabinet of Linguistic Curiosities: A Yearbook of Forgotten Words, is a treasure-trove of rare words – arranged so that each page considers a different word and explores its connection to a day of the year. Here are five of my favourites – though there were…

View original post 748 more words