Ο πρώτος απτικός χάρτης αρχαιολογικού χώρου στο πάρκο Λειβήθρων Πιερίας

ΕΛΛΑΣ

Ο πρώτος απτικός χάρτης αρχαιολογικού χώρου τοποθετήθηκε στο βιωματικό πάρκο Λειβήθρων Πιερίας και είναι πλέον στη διάθεση επισκεπτών με μερική ή ολική τύφλωση, για τη διευκόλυνση και την καθοδήγησή τους.

View original post 556 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s