Σύννεφα- Ποίημα – Nuvole – Poesia

No Sense Words - Λέξεις Φυγόκεντρες

Artworks © Elena Di Giosia, Ευγενής παραχώρηση δικαιωμάτων.

Άσπρα σύννεφα,

φωτίζουν το πρόσωπό σου

και σβήνουν από τη γη το σώμα σου.

Ό,τι αγάπησα πιο πολύ,

το παρασέρνει η βροχή.

Πώς να σε μαζέψω σταγόνες,

με χέρια τρύπια;

Πως να χορτάσω,

από γλυφό νερό;

♠        ♠         ♠

Nuvole bianche,

illuminano il tuo volto

e cancellano dalla terra il tuo corpo.

Ciò che di più ho amato,

lo sta trascinando la pioggia.

Come raccoglierti gocce

con le mani bucate?

Come saziarmi,

dell’acqua piovana?

© Copyright 2017 Σούκουλης Δημήτρης – All Rights Reserved

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s