Αρχαία Ελληνικά, η υπέροχη γλώσσα

ΕΛΛΑΣ

Συνέντευξη της Andrea Marcolongo στην εφημερίδα Le Figaro.

Συνέντευξη από την ελληνίστρια Andrea Marcolongo πήρε η εφημερίδα Le Figaro, υπό τον τίτλο: «Αρχαία Ελληνικά, η υπέροχη γλώσσα».

View original post 124 more words

Τι σημαίνει πολιτισμός; Σημειώσεις από το έργο του Fernand Braudel

Προδρομικός

Αποτέλεσμα εικόνας για Τι σημαίνει πολιτισμός; Σημειώσεις από το έργο του Fernand Braudel
Γράφει ο Μάριος Νοβακόπουλος*
Σημειώσεις από το βιβλίο του Γάλλου ιστορικού Fernand Braudel (1902-1985) “Η Γραμματική των Πολιτιμών”, του 1963. Το βιβλίο εκδόθηκε στα ελληνικά το 2001 από το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
Η πρωταρχική έννοια του πολιτισμού
Η λέξη και η έννοια του πολιτισμού (civilisation) είναι πρόσφατη, προέρχεται από τη Γαλλία του 18ου αιώνος.  Αρχικώς νοείται ως το αντίθετο της βαρβαρότητος, τα εξευγενισμένα ήθη, οι καλοί τρόποι και η αγωγή, διάκριση πολιτισμένων και αγρίων.
Από τα γαλλικά διαδίδεται στις άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες.  Η ελληνική λέξη «πολιτισμός» είναι αρχαία και σήμαινε τα πολιτικά πράγματα, η χρήση της δε ήταν σπάνια.  Με τη σύγχρονη έννοια αποτελεί σύλληψη του Αδαμαντίου Κοραή το 1804 ως μετάφραση της γαλλικής civilisation.
Civilisation και culture, πολιτισμός και κουλτούρα:  Έννοιες που εμφανίζονται άλλοτε ως συνώνυμες και άλλοτε ως συμπληρωματικές.

  • Υπό μίαν άποψη κουλτούρα συνιστά τις πνευματικές και ηθικές αξίες (ευγενής, ανώτερη) ενώ ο πολιτισμός τα υλικά, τεχνικά…

View original post 1,175 more words