MY FATHER/translated by Manolis Aligizakis

my father

Elke Rehder, Tanz blau grau


My father is light

My father is as light as a flower
when he falls in autumn like the leaves
of the book which he ever read
in the warmth of the winter.

When you leave from here,
Father,
I will leave as well.

Something of you
will remain in me,
always.

And something of me
will always go with you.

Enrique Solinas, Argentina 1969

 

Ο Πατέρας μου

Είν’ ελαφρός σαν ένα λουλούδι

και πέφτει το φθινόπωρο σαν φύλλο

βιβλίου που ποτέ δεν διάβασε

στη ζεστασιά του χειμώνα

σαν φύγεις απ’ τον κόσμο

πατέρα, κι εγώ θα φύγω

κάτι δικό σου να παραμείνει

μαζί μου για πάντα

και κάτι από μένα

να `ναι πάντα μαζί σου

 

Μετάφραση Μανώλη Αλυγιζάκη/translated by Manolis Aligizakis

 

 

 

 

Hard To Stomach: Some Needful Words

SENTENTIAE ANTIQUAE

A proverb

“A fat stomach does not bear a subtle mind”

Γαστὴρ παχεῖα λεπτὸν οὐ τίκτει νόον.  (Arsenius, 5.22a1)

Od. 18.54-56

“Friends, it is in no way good for an old man
In the clutches of sorrow to fight a younger man.
But my no-good stomach compels me, that I might fall beneath his blows.”

“ὦ φίλοι, οὔ πως ἔστι νεωτέρῳ ἀνδρὶ μάχεσθαι
ἄνδρα γέροντα δύῃ ἀρημένον· ἀλλά με γαστὴρ
ὀτρύνει κακοεργός, ἵνα πληγῇσι δαμείω.

γαστήρ, ἡ: “stomach”

γαστραία: A type of turnip

γαστρίδουλος: “slave to one’s stomach”

γαστρίον: “sausage”

γαστρίζω: “to punch someone in the belly”

γραστριμαργία: “gluttony”

γαστροβαρής: “stomach-heavy”, i.e. “heavy with child”

γαστροκνημία: lit. “shin-stomach”, so “calf”

γαστρολογία: An almanac for gourmands, so “foodie-book”

γαστρομαντεύομαι: “to divine by the stomach”

γαστροπίων: “a fat-bellied fellow”

γαστρορραφία: “sewing a stomach wound”

γαστρόρροια: “diarrhea”

γαστροτόμος: “stomach cutting”

Image result for ancient greek comic vase

γαστροχάρυβδις: “having a gaping maw of a belly”

γαστρόχειρ: lit. “stomach-hand”, so…

View original post 10 more words

Neo-Hellene Poets-An Anthology of Modern Greek Poetry 1750-2018

 

Neo-Hellene Poets_Feb8

Poem by Katerina Anghelaki Rooke/Translated by Manolis Aligizakis

ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΣΤΗ ΜΕΡΑ

Το πρόσωπο του πρωινού είχε μια έκφραση

έμπορα όταν δε διαθέτει το εμπόρευμα

που του ζητάς.

Και πώς να το `χει, πού να βρει

ελπίδα, φτερά για μια κίνηση ψηλά

τις αλοιφές της ηδονής

ένα σώμα θαυματουργό να σε κοιτά

πού να βρει την άλλη, τη γυαλιστερή όψη των πραγμάτων

πριν αρχίσει η δοκιμασία της επαλήθευσης

πριν αρχίσει ένα πρωινό

με μια μόνο ευχή:

τη διατήρηση μιας άνοστης υγείας

αφού τα φύλλα δε συγκινούν πια

όπως λικνίζονται στ’ αεράκι,

τα πύρινα δάκρυα του ήλιου που δύει

που πεθαίνει μαζί με τη μέρα

αδιάφορη σ’ αφήνουν

αφού κι η καινούρια να `ρθει μέρα

τίποτ’ απ’ αυτήν δεν περιμένεις.

Καλημέρα λοιπόν…με αποσιωπητικά.

 

 

MORNING OPPOSING THE DAY

 

 

The face of dawn has the expression

of a merchant who doesn’t have

the item you wish to buy

and how could it have it, how

could it possess hope, wings

for an upward movement

the ointments of lust

a miraculous body that looks at you

how to discover the other, the shining

side of things before

the effort of verification commences

before dawn begins

with just one wish:

the continuation of your tasteless health

since the leaves that sway

in the breeze don’t touch you

since the fiery tears of the sun

that goes down and dies with the day

leave you unimpressed

since you don’t expect anything

from the new day that arrives

 

therefore good morning…with  suspension points

 

 

Neo-Hellene Poets — an Anthology of Modern Greek Poetry, 1750-2018, Translated by Manolis Aligizakis, Libros Libertad, Vancouver, BC, Autumn 2018

 

 

 

A Summary and Analysis of James Joyce’s ‘An Encounter’

Interesting Literature

A commentary on one of Joyce’s Dubliners stories

‘An Encounter’ is one of the early stories in James Joyce’s Dubliners, the 1914 collection of short stories which is now regarded as one of the landmark texts of modernist literature. At the time, sales were poor, with just 379 copies being sold in the first year (famously, 120 of these were bought by Joyce himself). ‘An Encounter’ is not one of the best-known stories in the collection, but like many of the short stories that make up Dubliners the story shows Joyce addressing taboo issues, as well as the boredom and disappointment of everyday life, with consummate stylistic skill and attention to detail. You can read ‘An Encounter’ here.

‘An Encounter’, in summary, is narrated by a man who is recalling an episode from his childhood, and specifically his schooldays in Dublin. The boy recounts how one of his…

View original post 1,220 more words

A Short Analysis of W. H. Auden’s ‘September 1, 1939’

Interesting Literature

‘September 1, 1939’ is one of W. H. Auden’s most famous poems, although Auden (1907-73) later disowned the poem and banned it from appearing in collected editions of his work. As the poem’s title indicates, ‘September 1, 1939’ was written in early September 1939 – and although Auden didn’t actually write it in a New York bar, he was living in New York at this time (having moved there from England only months earlier). September 1, 1939 was the day on which Nazi Germany invaded Poland, causing the outbreak of the Second World War. Because the poem has resonated with so many readers (in both Auden’s own century and ours), and yet Auden himself came to detest it so strongly, ‘September 1, 1939’ requires some analysis.

View original post 565 more words

Outidanoi: Not Even People (Unless you Vote!)

SENTENTIAE ANTIQUAE

“I’ve never seen hatred like this,” he said. “To me, they’re not even people. It’s so, so sad. Morality’s just gone, morals have flown out the window and we deserve so much better than this as a country.” — Eric Trump

1.231 (Achilles to Agamemnon)

“You are a people eating king who rules over nobodies”

δημοβόρος βασιλεὺς ἐπεὶ οὐτιδανοῖσιν ἀνάσσεις·

Suda, s.v. outidanos

Outidanos: worth nothing”

Οὐτιδανός: οὐδενὸς ἄξιος.

Il. 1.294-5 (Achilles to Agamemnon)

“Really, may I be called both a coward and a nobody
If I yield every fact to you, whatever thing you ask”

ἦ γάρ κεν δειλός τε καὶ οὐτιδανὸς καλεοίμην
εἰ δὴ σοὶ πᾶν ἔργον ὑπείξομαι ὅττί κεν εἴπῃς·

Etymologicum Magnum

Outidanos: Worthy of no account, the least.”
Οὐτιδανός: Οὐδενὸς λόγου ἄξιος, ἐλάχιστος.

Od. 9.458-460 (Polyphemos, the Cyclops, to his favorite sheep)

“Then once he was murdered his brains would…

View original post 118 more words

A Short Analysis of Thomas Dekker’s ‘Golden Slumbers’

Interesting Literature

Memorably used by The Beatles as the lyrics for their song of the same name on the Abbey Road LP, ‘Golden Slumbers’ is a lullaby from Thomas Dekker’s 1603 play Patient Grissel, written with Henry Chettle and William Haughton. This is one of the most soothing short Renaissance poems – and perhaps the best-known Renaissance lullaby, or ‘cradle song’, out there.

Golden slumbers kiss your eyes,
Smiles awake you when you rise;
Sleep, pretty wantons, do not cry,
And I will sing a lullaby,
Rock them, rock them, lullaby.

Care is heavy, therefore sleep you,
You are care, and care must keep you;
Sleep, pretty wantons, do not cry,
And I will sing a lullaby,
Rock them, rock them, lullaby.

View original post 271 more words

Φθιώτιδα: Βρέθηκαν κούροι και τμήμα νεκροταφείου της αρχαϊκής περιόδου

ΕΛΛΑΣ

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ/STR ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Πως ήρθαν τυχαία στο φως αρχαίοι τάφοι με μεγάλα αγάλματα στις εισόδους – Συναγερμός στην Αρχαιολογική Υπηρεσία.

View original post 394 more words

THE MEDUSA GLANCE

The Medusa Glance cover

ΠΥΡΣΟΣ

Η οσμή του αιδοίου σου

εξαίσια στυφή

δίπλα στις πικροδάφνες

καταμεσήμερο

μέση Ιούλη

μέρα λαμπρή

ήλιος σαν στύση

πόθος ακόρεστος

 

κι είπα —

 

λαχτάρα πρώτιστη

βαθειά του άγκυρα

να πέσω

και σαν πυρσός

να λαμπαδιάσω

 

TORCH

Scent of your vulva

sublime astringent

next to the oleanders

at high-noon

waist of July

a bright day

the sun erected

avidity

 

and I said —

 

my primal concern

deep inside it

to anchor

like a fiery torch

 

THE MEDUSA GLANCE, Ekstasis Editions, Victoria, BC, 2017

http://www.ekstasiseditions.com