Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές.

ΕΛΛΑΣ

«Μυρίζει τριαντάφυλλο στο μυκηναϊκό παλάτι» για νήπια και προνήπια στις 9/5 και θεματική ξενάγηση από αρχαιολόγο του Μουσείου στην αίθουσα της Θήρας στις 10 & 11/5.

View original post 315 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s