Ο μάντης Τειρεσίας

ΕΛΛΑΣ

εξώφυλλο: Ο Κάλχας οδηγείται στον Οιδίποδα ή τον Κρέοντα _ Οινοχόη της Απουλίας 340-330 π.Χ._ Antikenmuseum und Sammlung.

Γράφει ο Χείλων

Ο Τειρεσίας είναι περιώνυμος μάντης της Ελληνικής μυθολογίας, που στον Θηβαϊκό κύκλο διαδραματίζει αντίστοιχο ρόλο με εκείνο του Κάλχα στον Τρωικό πόλεμο. Πατέρας του ήταν ο Ευήρης, που καταγόταν από τον Ουδαίο του γένους των Σπαρτών και μητέρα του η νύμφη Χαρικλώ.

View original post 1,260 more words