Ο «Βασιλίσκος»

ΕΛΛΑΣ

Εξώφυλλο: Σφραγίδα της πόλης Τσβόλε στην Ολλανδία του 1295, που απεικονίζει τον Αρχάγγελο Μιχαήλ να σκοτώνει βασιλίσκο Kroniek van de St.Michaëlskerk te Zwolle [Public domain], via Wikimedia Commons.

Γράφει ο Χείλων

Ο βασιλίσκος ήταν μυθικό ερπετό της Κυρήνης, του οποίου το θανατηφόρο άγγιγμα και η δηλητηριώδης αναπνοή σκότωναν ανθρώπους και μάραιναν φυτά. Το πλάσμα απεικονίζεται αργότερα σε μεσαιωνικά κτίσματα ως πτηνόμορφο φίδι.

View original post 722 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s